Komünist ekonomi, 2020 boyunca büyüyen dünyanın en büyük ekonomilerinden sadece biri

19.01.2021

Çin'in reel GSYİH'si 2020'de% 2,3 arttı. Komünist ekonomi, dünyanın en büyük ekonomilerinden yalnızca biri büyüyor. Almanya'nın gerçek GSYİH'si 2020'de% 5 düştü. En büyük düşüş, 2020'de% 11,2 Büyük Britanya GSYİH'sı oldu.

 

Merkez Bankası'na göre Bulgaristan'ın gerçek GSYİH'si 2020'de% 4,4 düştü. Merkez Bankası'nın tahmin raporunda da belirtildiği üzere, ekonomik aktivitenin 2021'de% 3'den fazla artması bekleniyor.
Yıllık enflasyon oranı yüzde 0,3 oldu. 2019 sonunda yüzde 3,1 oldu. Bulgar ekonomisi küçülüyor. Kayıt dışı sektör 2023 yılına kadar% 18'e küçülebilir. AB'deki kayıt dışı ekonomi% 15'e kadar çıktı.
Rivva.info


Yorum