Лоши показатели на въздуха отчитат станциите в страната

02.01.2023

Все по-лоши показатели на въздуха отчитат мобилните станции в страната. Замърсяване на въдуха се отчита не само в големите индустриални градове като София, Пловдив и Русе, но и в Пазарджик, Видин, Пещера. Иформация за качеството на въздуха в реално време може да бъде открита на https://airbg.info/map/.

 

Основен замърсител на въздуха с твърди частици е отоплението на дърва и горенето на отпадъци: пластмаса, гуми, бакелит. Предпоставка за този тип замъсяване е ниския икономически стандарт на населението и използването на най-евтин метод за отопление през зимните месеци. Предвижда се отварянето на програма за поставяне на филтри на кумините и криминализиране горенето на отпадъци.

 

Страната ни е с най-лоши показатели в Европа, като през зимните месеци се доближаваме до негативните показатели на Китай. Информация за официалните данни помествани от различните държави може да бъде открите на https://waqi.info/

 

Замърсители са и остарелите автомобили в страната, които масово не отговарят на европейските норми или са със свалени катализатори. Обсъждат мерки за ограничаване на замърсяването от градския трафик, както и ограничаване на амортизираните превозни средства. Дискутира се въвеждането на зелен билет за цябата градска мрежа и ограничаване навлизането и паркирането на автомобили в централната градска част през дните с високи показатели на замърсяване.

 

Пример за регулация може да ни бъдат редица германски градове, които забраниха влизането на автомобили с нисък еко стандарт в централните си части и стимулират закупуването на електромобили. През летните месеци дори се стигна до ограничаване движението на автомобили в Атина, Барселона, Рим и Лондон, като в определени дни бяха ограничени автомобилите с четни номера, след което рестрикции бяха наложени на автомобилите с нечетни.

Rivva.infoКоментари