Търговските банки с 1 678 милиона лева печалба.

27.06.2019

Активите на банковата ни система към края на годината възлизат на 105.6 милиарда лв., като 22% от тях са в търговските банки с местен акционерен капитал. Банките извън ЕС са с пазарен дял 3% показва изданието на БНБ.

Петте най-големи банки, сред които е и ПИБ, формират 59.4% от общите активи на банковата система. Брутният размер на кредитите и авансите към 31 декември 2018 г. е 89.0 млрд. лв., което е 63% от активите в търговските банки.

Намалява и размерът на необслужваните кредити, който от над 10% в началото на годината, към края на 2018 е 7,6%.

 

Печалбата за 2018 година е 1 678 милиона лева, което е с 504 милиона лева повече спрямо предходния период. 65% от приходите са от лихви, 25% от такси и комисионни и 8.6% от финансови инструменти.

 

В България оперират 20 търговски банки и 5 клона на чуждестренни банки у нас, През 2018 ТБ Виктория се вля в Инвестбанк и бе одобрена сделката по придобиването на „Сосиете женерал Експресбанк” от Банка ДСК. Банка Пиреос преминава към Българска Пощенска Банка.  Шест от търговските ни банки миават и стрестестове на ЕЦБ.

 

Най-големи инвестиции в държавни ценни книжа има Булбанк АД в размер на 3 322 милиона лева. Банка ДСК са доверили 1 119 милиона на държавата, а закупената от нея Експресбанк е закупила дългови ценни книжа единствено от държавните 794 милиона. Единствено държавни дългови ценни книжа държи и клонът на турската Те-Джи Зираат Банкъсъ.

Министерство на финансите притежава на 100% от Българска банка за развитие, която е раздала над 1 билион финансиране на бизнеса.

 

Нарастват приходите на търговските банки от такси за сметка на приходите от лихви предвид конкуренцията помежду им за предоставяне на по-изгодни кредити на бизнеса и домакинствата.

 

Търговските банки които са приключили миналата година на загуба са Инг Банк Н.В. – клон София, Токуда банк и БНП Париба С.А.-клон София, като последната е и с отрицателен собствен капитал. Другото представителство на френския конгломерат в България -  БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС С.А. работи на печалба.

 

35 милиона данък за 2018 година е внесла Булбанк АД. Депозитите на държавните институции в Булбанк са 322 милиона, като са с 47 милиона по-малко от предоставените заеми на държавното управление.

 

Най-високо доверие гражданите имат на БДСК, където депозитите на домакинствата са 9 192 милиона лева, в Булбанк са 8 876 милиона, а в ОББ 5 250 милиона. От българските банки най-много депозити от физически лица има в ПИБ 6 392 милиона, следвана от ЦКБ с 3 861 милиона.

Rivva.info