Четири от тестваните банки покриват изискванията на ЕЦБ

27.07.2019

Европейската централна банка откри капиталов недостиг от 262.88 млн. евро в Първа инвестиционна банка и 51.81 млн. евро в Инвестбанк при утежнен сценари в следствие негативно развитие на икономиката.

 

Активите на ПИБ съгласно изданието на БНБ са в размер на 4 901 милиона евро, от тях 869 милиона са в парични средства, 150 милиона са сграден фонд, офис обзавеждане и автопарк, а останалите 80% са основно предоставени кредити на големи корпоративни предприятия, както и по-малки лимити на средния бизнес и домакинствата. При негативен сценарии и провизиране на трудносъбираемите вземания средствата на ПИБ няма да покрият парите събрани от депозити които са над 4 000 милиона.

 

След прегледа на качеството на предоставените кредити от ПИБ при утежнения сценарий капиталът пада до отрицателна стойност -2%. На ПИБ няма да й достигнат 262,88 милиона евро за да изплати събраните депозити. ПИБ е събрала най-голям дял от депозитите на домакинствата от българските банки 3 270 милиона евро.

При негативно развитие на икономиката необслужваните кредити на малките фирми и домакинствата на ПИБ ще се покачват от 19.1% отчетени преди проверката на 44.1% след нея. При корпоравивния портфейл ръста на лошите кредити скача от 20.9% на 56.2%.

 

При негативен сценарии Инвестбанк също ще се окаже в невъзможност да покрие депозитите които са направени в банката. Инвестбанк ще е с недостиг от 51,81 милиона евро, като капиталът и достига до отрицателните -3.1%. Кредитният портфейл на Инвестбанк е основно от малки и средни предприятия, а при лош сценалии необслужваните кредити се покачват от 29.5% на 35%.

 

Уникредит Булбанк, ДСК, ОББ и ЦКБ не падат под заложените минимални прагове от 5,5% базов капитал от първи ред. Четирите банки печелят и най-високо доверие сред българите, като депозитите на домакинствата в БДСК са 4 600 милиона евро, в Булбанк сгражданите са депозирали 4 500 милиона евро, в ОББ 2 684 милиона евро. ЦКБ е  привлякла над 1 974 милиона евро депозити от граждани.

 

Банките в България отчетoха печалба на сектора за 2018 година в размер на 858 милиона евро, като по-високи са приходите от такси и комисионни за сметка спада на приходите от лихви по предоставени кредити.

Rivva.infoКоментари