България сред топ 20 замърсители със серен диоксид

20.08.2019

България е на 19-о място в света и на първо в Европейския съюз по замърсяване със серен диоксид от човешка дейност показва последното проучване на Гринпийс. Изхвърления в атмосферата серен диоксид през 2018 от България е 350 килотона, като 205 от тях са от индустриалния комплекс Марица-Изток, което му отрежда и 33-о място като най-замърсен район в света.

Най-голям замърсител е Индия с над 15% от отделения в света серен диоксид, като изхвърля 4 586 килотона, Русия е произвела 3 683 килотона, а Китай 2 578 килотона. Турция е замърсила атмосферата с 919 килотона, а Куба с 637. Голямо е замърсяването и в персийския залив, като сред най-големите световни замърсители са производителите и големи консуматори на нефт ОАЕ, Катар и Кувейт.

 

От европейските страни големи замърсители са също Украйна с 979 килотона, Сърбия с 394 килотона и Босна и Херциговина с 242 килотона.

 

Най-опасната точка на Змета е Норилск в Краснодарския район на Русия, който е най-големия производител на никел в света. Замърсяваенто от този район е 50% от изхвърления серен диоксид от Русия. Извличането на метала е причина за тежкото замърсяване, смог и киселинни дъждове. Замърсяването с тежки метали край Норилск е толкова силно, че вече е икономически оправдан добивът от повърхността на почвата, съдържаща също платина и паладий.

 

На балканския полуостров най-замърсената точка е електрическата централа на въглища Никола Тесла в Сърбия, която се намира на 40 километра от Белград и произвежда половината от електроенергията потребявана в Сърбия. Централа на световно известния изобретател изхвърля с 242 килотона серен диоксид годишно, което е повече от отделените емисии от Босна и Херцеговина като цяло.

 

Вредни емисии са предвид горенето на въглища в електрически централи и  металодобивната индустрия. Централите на въглища замърсяват въздуха още с натриев хлорид и прахови частици.

От естествените замърсители със серен диоксид най-голям принос имат изригващите вулкани.

 

Проучването разкрива, че замърсяването е голям здравен проблем, като 91% от хората живеят в райони където нормите надвишават критериите на Световната Здравна Организация.

 

Япония е извършила най-големи международни инвестиции в замърсяващи индустрии, като финансира електрически централи на въглища в Индия, Бангладеш, Индонезия, Виетнам и Мароко, тъй като екологичните нормите в тези държави са в пъти по-занижени от нормите на Острова на изгряващото слънце.

Китайска компания със съфинансиране от Световната Банка и Фонда за чиста енергия изгради най-големият фотоволтайчен парк в Мароко с над 500 000 панела, като ще спести на земяна над 700 000 тона CO2.

Rivva.info



Коментари