Българите не могат да отопляват домовете си(обновена)

09.09.2022

Изследване на Eвростат  показва, че 39,2% от населението в България не може да поддържа домовете си достатъчно топли през зимните месеци. Ние сме с най-високият процент в Европейския съюз, в който около 11% от населението е засегнато от енергийната бедност.

 

Всеки един от десет граждани на евросъюза закъснява с плащането на сметките си за отопление, като страната ни е на второ място в статистиката със закъснения за плащане на сметките за енергия. Хората, които изпитват затрудения със сметките си за енергия, се насочват към най-евтините и най-замърсяващи източници на отопление. Горят се всякакви отпадъци, което нарежда странатата ни сред най-лошия въздух през зимата, дори и в курортите ни. Страната ни е и сред топ замърсителете със серен диоксид, има ни и в статистиката със случай на смърт от замръзване през зимата.

 

В рамките на ЕС 50 млн. семейства страдат от енергийна бедност. Голяма част от живеят в стари, изолирани сгради, които не могат да се отопляват лесно, а останалите не могат да получат енергия на достъпни цени. Много хора живеят без осветление, електроуреди, отопление и достъп до съопппръжения за готвене — ежедневни неща, които повечето от нас считат за даденост.

 

Българското правителство получи финансиране от ЕС в размер на 111 милиона лева за подмяна уредите за отопление на твърдо гориво с газификация, топложикация и климатизация на домовете, но предвид високите цени на горивата мярката е неефективна.

Rivva.info