Поправка на Бюджет 2024

19.11.2023

Проектът на бюджет за 2024 г. се връща за ремонт преди внасянето му за одобрение в Народното събрание.

Основна промяна във финансовата рамка е съкращаване на приходите с 2 милиара придвид отпадане на предвидената вноска от допълнителната такса от 20 лв. /мВтч за преноса на газ от „Газпром“.

 

Редуцирането на проходите ще се отрази на планираните капиталови инвестиции, които се намаляват за следващата година до под 10 млрд. лв. Панирани бяха капиталови разходи в размер от над 1 млрд. лв. във Фонда за общински проекти, по който общините могат да кандидатстват в проекти, свързани с пътища, ВиК, обществени сгради и културни институти.

 

Изискването за три процентен дифицит е водещото в  проектобюджета за 2024 година. Спазването на финансовата дисциплина е задължително за отложеното ни приемане в еврозоната.

 

Минимална работна заплата от 933 лв. и ръст на пенсиите с 11% са основните заложени параметри, които са запазват.

 

Бюджетът е разчетен при ръст на БВП от 3,2% и средногодишна инфлация от 4,8%. Заложените приходи за 2024 година са в размер на 45.7 милиарда, преди редуцирането им, което е по-малко дори от бюджет 2020 когато се очакваха 46.8 милиарда в хазната.

Разчита се основно на приходите от ДДС, коото представляват 30%. Корпоративният данък е с очакван размер по-нисък от доходите от физически лца.

 

Предвижда се разходите за здравеопазване да нараснат с 1,1 млрд. лв., благодарение на нарастването на средната работна заплата и вноските, които влизат в НЗОК.  Разходите за образование се увеличават с 590 млн. лв. за предучилищното и училищното образование, което включва увеличението на заплатите на учителите. Увеличава се и бюджетът за отбарана предвид предвидените разходи за сухопътни машини и самолети.

 

Вноската ни в европейския бюджет е 2 271 милиона лева.

Rivva.infoКоментари