Задължени правилата за баланс между родителски задължения и кариера вЕС

11.11.2022

ЕС въвежда задължителни правила на Общността за подобряване на баланса между родителски задължения и кариера, който определят минимални стандарти за бащинство, родителски и професионален отпуск и целят да се повиши участието на жените на трудовия пазар.

 

Всеки родител има право на поне 4 месеца отпуск, от които два платен. Родителите биха могли да искат това да бъде под гъвкава форма - на пълно, непълно време или на части.

 

Бащите, които работят, могат да получат поне 10 работни дни родителски отпуск за раждане на детето.Всички работещи родители на деца до 8 години имат право на намалено работно време, както и на гъвкавост на работните часове.

 

Вички работещи, които се грижат или подкрепят роднини или хора от същото домакинство, имат право на поне 5 работни дни годишен отпуск.

Rivva.infoКоментари